bloem rood
 
 

HOE

Wat mij betreft is 'methodiek' meer dan een optelsom van technieken.
In de eerste plaats tracht ik de voorwaarden en de ruimte te creëren om in beweging te kunnen komen. Mijn 'methoden' staan altijd in functie van het exploreren van het Zelf (van individu, gezin, groep), van de betekenissen en verhalen en de eigen mogelijkheden binnen een context, een sociaal gegeven.
Ik zie de gespreksruimte als een oefenruimte, een ruimte om stil te staan,
te zoeken en uit te proberen. Mijn aanpak is gebaseerd op enkele voor mij erg belangrijke principes als samenwerking, wederzijds respect, gelijkwaardigheid, authenticiteit, veiligheid, beroepsgeheim, betrokkenheid,…

Het kader waarbinnen ik werk is het systeemdenken (zie ook onder:
'wat' -> 'therapie')
. Dit maakt dat ik erg veel belang hecht aan de relaties en interacties tussen mensen. Ik heb vooral oog voor de dynamieken die spelen en de context die mee bepalend is voor het aangemelde probleem. Ik tracht uit te gaan van een 'not-knowing-position': ik beschouw jou/jullie als de best geplaatste personen om iets te vertellen over je beleving en kijk op de dingen. Mijn deskundigheid situeert zich niet op het niveau van de inhoud maar op het niveau van het proces. Elk verhaal is herkenbaar en toch weer anders.
Ten gepaste tijden kunnen we belangrijke anderen uitnodigen om hen in het gesprek te betrekken. Echt luisteren en écht gehoord of gezien worden heeft op zich al een erg helende werking. Meer specifiek haal ik ook inspiratie uit oplossingsgerichte therapie, narratieve benaderingen, filosofische invalshoeken, metaforen en non-verbale methoden. Deze laatsten kunnen je op een andere manier in contact brengen met je thema. Ik werk graag,
maar niet uitsluitend, met visueel materiaal: filmfragmenten, foto's, duplo, voorwerpen, afbeeldingen, tekeningen enz.

Sinds enige tijd gebruik ik ook methoden die het lichaam meer aanwezig maken in therapie (ademhalingsoefeningen, hypnotische technieken, oefeningen die de zintuigen stimuleren,…) en introduceerde ik ook de zogenaamde ‘wandel-gesprekken’ (zie onder: ‘wat’).

Ik tracht me zoveel mogelijk aan te sluiten bij een 'taal' of methode
die jou/jullie in het bijzonder ligt.