bloem rood
 
 

THERAPIE

Bij therapie -  wat ‘behandeling’ betekent – gaan we iets grondiger te werk.
We trachten ‘de situatie hier en nu’ te linken aan vaak onbewuste patronen
die jou/jullie al vaker hebben doen vastlopen. In therapie wordt gezocht naar een meer fundamentele aanpak die blijvende verandering teweeg brengt.
De therapeut en de cliënt(-en) gaan een tijdelijke, doch intense vertrouwensrelatie aan met als doel een problematiek te doorgronden.
Daarvoor is een specifiek kader nodig, een bepaalde theoretische benadering.

Mijn werk is cliënt-gericht en vindt zijn wortels in de systeemtherapie,
die erg veel belang hecht aan het relationele - en het ontwikkelingsaspect van een problematiek. Een mens is niet dezelfde in groep of alleen, op het werk
of thuis, op zijn 20 of zijn 50,… Problemen worden in een bredere context geplaatst en de focus ligt op de dynamiek, de wisselwerking, tussen jou en
je omgeving. Je hoogst persoonlijke individuele beleving wordt in verband gebracht met je situatie, met je verleden, heden en toekomst, en met de ‘belangrijke anderen’ in je leven. We kunnen betekenissen verkennen, negatieve interacties exploreren, op zoek gaan naar voorlopig onaangesproken krachten, nieuwe perspectieven verwelkomen, kijken hoe er ten tijde van spanningen en conflicten beter kan worden gecommuniceerd, mogelijke alternatieven op waarde schatten, de verhalen die je leven en beleving vorm geven trachten verrijken …

Kortom: ‘verbindingen’ maken tussen jou en je omgeving zodat je beter bestand bent tegen de crisissen en de pijn die het leven onherroepelijk met zich meebrengt. Waar nodig, kunnen belangrijke anderen in het gesprek worden uitgenodigd.

terug