bloem rood
 
 

Meeste ervaring met/interesse in:

 • Moeilijkheden in de partnerrelatie (hetero/LGBTQ…)
  in het algemeen : communicatie-issues, verbondenheid vs autonomie, omgaan met verschillen, verlies van emotionele verbondenheid en/of vertrouwen, seksualiteit, onenigheid over relatie-vorm of -inhoud,….
  en meer specifiek : onveiligheid door geweldescalaties, verliefdheid op derden/ontrouw, situaties van buitenaf die de relatie onder druk zetten (bvb. ziekte, zorg voor anderen,… nieuw samengestelde gezinnen,…)
 • Vragen rond genderbeleving en omgangsvormen: zich verloren voelen in veranderende maatschappelijke perspectieven en gedrag rond man/vrouw zijn, niet-binaire beleving van je gender, andere beleving nalv hormonale veranderingen of medische ingrepen.
 • Vragen rond seksualiteit: algemeen, seksuele oriëntatie, negatieve ervaringen (bvb. seksueel grensoverschrijdend gedrag), veranderde beleving na medische ingrepen,…
 • Traumatische ervaringen
 • Stress-gerelateerde problemen: psycho-somatische en spanningsklachten, burn-out,...
 • Vragen rond identiteit: zelfbeeld, spanning tussen binnenkant en buitenkant, minderwaardigheidsgevoelens, kritische innerlijke stemmen, éénzaamheid, afstamming,…
 • Levens- en zingevingsvragen
 • Gezinskwesties: vragen rond nieuwe gezinsvormen, moeilijkheden of impasses in relatie met je kinderen, je ouders, je grootouders, je broer of zus, in een nieuw samengesteld gezin, als alleenstaande ouder, ondersteuning van familie van mensen met een psychische kwetsbaarheid,...
 • Andere relationele kwesties: omgang met vrienden, collega’s, werkgever,…
 • Omgaan met heftige emoties: angst, kwaadheid, schuldgevoelens,…
 • Problematieken in verband met afscheid en verlies
 • Problematieken in verband met ziekte en pijn

 • Supervisievragen van collega-hulpverleners.

  terug