bloem rood
 
 

Wandel-gesprek

Wandel-gesprekken zijn éénmalige gesprekken. De kracht ervan ligt niet in een duurzaam engagement maar in de korte ont-moet-ing. Ik installeer het kader voor een bevragend, verhelderend of vernieuwend gesprek maar mijn rol beperkt zich tot die van de ‘onbekende passant’: iemand die je kan inspireren en aanmoedigen in je persoonlijke zoektocht, en aan wie het veilig vertellen kan zijn omdat er niet geoordeeld wordt en er geen weerzien hoeft te zijn.

Al wandelend proberen we in beweging te krijgen wat vast dreigt te raken.
We hebben oog voor wat zich aandient onderweg en wat inspirerend werkt.
Doel van een wandel-gesprek is dat je de tools en de goesting krijgt om zelf verder te exploreren (of dat je de moed en een manier vindt om anderen te betrekken in je zoektocht). Waar mogelijk geef ik je ook graag suggesties mee, gaande van specifieke informatie of lees- en kijk-tips, tot tips over mogelijk verder te bewandelen paden.

Een wandel-gesprek kan helpend zijn bij:

 • Concrete, afgebakende vragen over de gang van zaken in je leven,
  of vragen rond te maken keuzes (bvb. wel of niet blijven in werk, huis, relatie, wel of niet een behandeling aangaan,…)
  .
 • Vragen rond identiteit, gender- of seksuele oriëntatie, bezorgdheden over persoonlijke issues die meer of minder duidelijk zijn.
 • Vragen rond onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn met mensen
  in je omgeving.
 • Existentiële, filosofische vragen.
 • Alles waar ik niet aan dacht maar waarvoor je zelf denkt dat een
  wandel-gesprek nuttig kan zijn.

Ps: Bij slecht weer gaan gemaakte afspraken gewoon door. We passen ons aan aan de omstandigheden onderweg.

terug