-  Lopend Stilstaan  -

De kracht van wandelgesprekken (individueel of in groep op een wandelreis) ligt niet in een duurzaam engagement maar in korte ont-moet-ingen. Met gerichte verkennende en coachende vragen probeer ik de thema’s te verkennen die je bezig houden. Waar je mogelijks vastloopt in een verengd beeld, probeer ik jouw ‘breedhoeklens’ te activeren zodat er nieuwe perspectieven ontstaan. We bekijken waar je (terug) verbinding kan maken met de waarden, de dromen en de mensen die je dierbaar zijn. Omdat mijn rol in het gesprek zich beperkt tot die van de ‘onbekende passant’ kan je ‘veilig’ vertellen: er zal niet worden geoordeeld.

Al wandelend proberen we in beweging te krijgen wat vast liep of dreigt te raken. We hebben oog voor wat zich aandient onderweg en wat inspirerend werkt. Doel van een wandelgesprek is dat je de tools en de zin krijgt om zelf verder te exploreren (of dat je de moed en een manier vindt om anderen te betrekken in je zoektocht). Waar mogelijk geef ik je graag suggesties mee, gaande van specifieke informatie of lees-  en kijk-tips, tot tips over mogelijk verder te bewandelen paden.


Een Wandelgesprek of Wandelreis kan helpend zijn bij:

  • Concrete, afgebakende vragen over de gang van zaken in je leven, of vragen rond te maken keuzes (bvb. wel of  niet blijven in werk, huis, relatie, wel of niet een behandeling starten of een therapeutisch proces aangaan,…)
  • Bezorgdheden over persoonlijke en/of relationele issues  die meer of minder duidelijk zijn. Thema’s die je met lotgenoten of ervaringsdeskundigen deelt en waar je je samen verder in wil verdiepen.
  • Vragen en twijfels rond onderwerpen die je liever (nog) niet bespreekt met mensen in je omgeving maar die je wel eens wilt voorleggen individueel of in een groep van medereizigers.
  • Allerhande vragen rond identiteit, gender- of seksuele  oriëntatie, existentiëel-filosofische kwesties, …
  • Thema’s die te maken hebben met grenzen, zelfzorg, goed in je lijf zitten,…
  • Alles waar ik niet aan dacht maar waarvoor je zelf denkt dat een wandel-gesprek of -reis in groep nuttig kan zijn.

boom wandelgesprek greet essingIndividuele wandelgesprekken
Kunnen 1 of enkele keren doorgaan, in de buurt van mijn praktijk of op een door jou gekozen plek (mits betaling uren/vervoerskosten).
Tarieven

bergen wandelreizen greet essingWandelreizen organiseer ik samen met .... (nog op verkenning ;-)
Als psychotherapeut en mede-groepsbegeleider probeer ik een veilige en stimulerende context te creëren waarin ruimte  is om individueel en met elkaar thema’s te onderzoeken die je bezighouden – mogelijkheden en tarieven zie website: (website under construction)

 

Flyer voorzijde:

voorzijde flyer wandel gesprek en reizen Greet Essing

Flyer achterzijde:

achterzijde flyer wandel gesprek en reizen Greet Essing